Anti-Kriegsmuseum

Het anti-Kriegsmuseum is in de eerste plaats een eerbetoon aan de pacifist Ernst Friedrich die in 1925 het initiatief nam tot de oprichting van het museum. De eerste wereldoorlog was afgelopen en door de Duitsers verloren, maar dat had niet tot een algemene afkeer van oorlog geleid. De ‘Grote Oorlog’ was ver van Duitsland gevoerd en de gruwelen waren maar deels tot het land doorgedrongen. Friedrich voelde dat het volk te verleiden was tot nog een oorlog en wilde dat een halt toeroepen.

 

Anti-Kriegs-MuseumSluiting door de nazi’s

De anti-oorlogskruistocht van Ernst Friedrich kwam de nazi’s niet goed uit. Daarom besloten ze in 1933 zijn museum te sluiten. Hij vluchtte daarop naar België waar hij een nieuw museum oprichtte. Toen ook dat door de Duitsers werd gesloten, vertrok hij naar Franrkijk. Daar bleef hij zich tot zijn dood in 1967 bezighouden met de strijd tegen oorlog.

 

Alle facetten van oorlog

In 1982 besloot in Berlijn een groep mensen om het gedachtengoed van Ernst Friedrich weer tot leven te wekken. Daartoe werd het anti-Kriegsmuseum heropgericht. Het museum behandelt alle facetten van oorlog. Het gaat over anti-oorlog (posters, pamfletten, foto’s van verminkte gezichten), over pacifistische leiders (van Lao Tse, via Jesus Christus naar Erasmus, Emanuel Kant en Gandhi), over Ernst Friedrich en natuurlijk over de oorlog zelf (granaathulzen, geweren, helmen, gasmaskers, voedelbonnen). 

 

Beelden

Of het museum in onze tijd meer waarde heeft dan een historisch overzicht van het pacifisme is de vraag. Toen Ernst Friedrich het museum oprichtte, was er nog geen televisie en waren er geen realistische oorlogsfilms. Mensen hadden weinig beeld van wat er aan het front gebeurde. Inmiddels weten we hoe een oorlog eruit ziet. De beelden van CNN of van welke film dan ook maken meer duidelijk dan de foto’s in het museum.

 

Schuilkelder

Dat neemt niet weg dat het de moeite loont om een uurtje te gaan kijken als je in de buurt bent. Al was het maar om de schuilkelder uit de tweede wereldoorlog te zien die onder het museum ligt. Of omdat dit vrijwillgersinitiatief het al 30 jaar uithoudt tussen het geweld van al die grote musea in Berlijn.

 

Brüsseler Strasse 21 Berlijn-Wedding

Open: dagelijks 16-20 uur.

Entree: gratis (vrijwillige bijdrage welkom).

www.anti-kriegs-museum.de