Colofon

Berlijninfo.nl is een uitgave van:

Stichting Kavelpraet

Geregistreerd: KvK 41058361
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Hoofdredacteur: Peter van der Laak
Vormgever: Eling Delleman

 
Berlijninfo.nl wird produziert und redaktionell betreut von:

Stichting Kavelpraet 
Niederlande
Kontakt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Registriergericht: Kamer van Koophandel en Fabrieken Nijmegen
Registriernummer: KvK 41058361

Chefredaktion: Peter van der Laak
Layout: Eling Delleman
 

Vermeldingen

Deze site maakt gebruik van het lettertype Museo Sans 500, een lettertype van Jos Buivenga. Voor meer informatie: http://www.exljbris.com/ 

In de Google Maps op deze site wordt gebruikgemaakt van pictogrammen uit de collectie van Maps Icons Collection http://mapicons.nicolasmollet.com

 

Disclaimer
Voor het gebruik van deze website gelden de onderstaande voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de toegang tot deze website erkent u de onderstaande voorwaarden zonder enige beperking. Voor zover niet anders geregeld, is de inhoud van deze website met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de hierin opgenomen teksten en afbeeldingen en hun plaatsing, eigendom van Stichting Kavelpraet. Alle gedeponeerde handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van de betreffende houders. Voor prijzen en aanbiedingen zijn de betreffende aanbieders verantwoordelijk.

Het is niet toegestaan deze website en de beschikbaar gestelde inhoud, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – grafische elementen, geluid, beeldmateriaal en HTML-broncode, schakelvlakken en tekst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kavelpraet in welke vorm dan ook te kopiëren, te reproduceren, nieuw uit te geven, online te plaatsen, bekend te maken, over te nemen of te verspreiden. Een uitzondering geldt voor het downloaden van gegevens op afzonderlijke computers voor privé-, niet-commercieel gebruik, mits het materiaal op geen enkele wijze wordt veranderd en alle copyrights, handelsmerken en andere eigendomskenmerken behouden blijven.

De gegevens en teksten die op deze website beschikbaar worden gesteld, zijn gratis en dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden. Door het benutten van de informatie komt tussen u en Stichting Kavelpraet geen contractuele relatie tot stand. Hyperlinks op deze website kunnen naar andere websites leiden, die niet door Stichting Kavelpraet worden verzorgd. Voor de inhoud van deze pagina's aanvaardt de TMBStichting Kavelpraet geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Een link naar een externe website is geen garantie voor de inhoud daarvan of de daarin aangeboden diensten. Ieder gebruik van informatie die op de website ter beschikking staat of op andere websites die hiermee een link hebben, geschiedt op eigen risico.
 
Stichting Kavelpraet exploiteert deze website in Nederland. De exploitatievoorwaarden en alle procedures zijn onderhevig aan het Nederlandse recht. Indien een gerechtelijke procedure tegen Stichting Kavelpraet wordt ingesteld, beslist Stichting Kavelpraet welke rechtsmacht wordt gekozen. Stichting Kavelpraet zal hoogstwaarschijnlijk Nederland als forum kiezen, ongeacht in welk land u zich bevindt of vanuit welk land u de website heeft bezocht.

Verdere juridische bepalingen
Evenementendatabase
De in de evenementenkalender en uitgaanstips gepubliceerde gegevens zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen noch Stichting Kavelpraet noch haar voor de inhoud verantwoordelijke partners de juistheid en volledigheid ervan garanderen. De publicatie van alle gegevens geschiedt daarom onder voorbehoud. Stichting Kavelpraet wijst er bovendien op dat er op korte termijn programmawijzigingen kunnen plaatsvinden. Laat daarom de data altijd door de betreffende organisatoren bevestigen. De exploitant van deze website of de voor de inhoud verantwoordelijke partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van de evenementenkalender en de uitgaanstips. Het overnemen of kopiëren van teksten of afbeeldingen wordt door Stichting Kavelpraet uitsluitend voor privégebruik toegestaan. Voor het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden is de schriftelijke toestemming van Stichting Kavelpraet vereist.